De hersenen

Onze hersenen zijn het enige orgaan dat nog niet volgroeid is bij de geboorte en dat blijft veranderen het hele leven lang.

Bij de meeste dieren zijn de hersenen al (bijna) volgroeid bij de geboorte. Een van de voordelen van onze hersenen is dat ze zich aanpassen aan de omgeving, dat is wat wij neuronplasticiteit noemen. Maar dit maakt onze hersenen ook kwetsbaar, want als er onvoldoende of verkeerde stimuli aanwezig zijn of als de omgeving ongunstig is, heeft dit meer effect op de hersenen dan wat dan ook.