Intensieve traject

Het intensieve traject begint met een intensieve week opgevolgd door een periode met thuisoefeningen en eventueel een vervolg intensieve week.

Intensieve week

Een intensieve week bestaat uit een volledig intake gesprek en een functioneel neurologisch onderzoek, gevolgd door 10 trainingssessies, functionele ontwikkelingsneurologie, voor rehabilitatie van de hersenen (2 per dag) en aansluitend een intake verslag met een individueel thuisprogramma. Het intake gesprek vindt (eventueel online) plaats voorafgaand aan de trainingsweek.

De trainingen bestaan standaard uit eenvoudige oefeningen en zintuiglijke stimulatie, gericht op het ontwikkelen van de onderontwikkelde hersengebieden en het integreren van de twee hersenhelften. Daarbij wordt regelmatig gebruikgemaakt van non-invasieve ‘state-of-the-art’ apparaten zoals TENS, Eyelights, tDCS, NeuroSolution Laser, Rezzimax en Interactive Metronome.

Gedurende deze intensieve week wordt men lopend opgeleid in het correct uitvoeren van de oefeningen zodat het uiteindelijk mogelijk is om er thuis zelfstandig mee aan de slag te kunnen.

Thuisprogramma

Na de intensieve week volgt een periode van ongeveer 6 maanden, waarin er 3 maal dagelijks thuis geoefend wordt volgens een individueel programma. 

In deze periode worden de vorderingen gemonitord en het programma, indien nodig, bijgesteld tijdens een maandelijkse vervolgonderzoek- en trainingssessie. Hierbij wordt eveneens gebruikgemaakt van apparaten zoals TENS, Eyelights, tDCS, NeuroSolution Laser, Rezzimax en Interactive Metronome.

Vervolg intensieve week

Afhankelijk van het doel en de ernst van de disbalans is het soms wenselijk om een opvolgende intensieve week, bestaande uit 2 vervolgonderzoeken/trainingen en 8 gewone trainingen, te volgen 3-6 maanden na de eerste intensieve week. 

Indien het niet mogelijk is om een week uit de agenda te trekken voor een intensieve week, kan ervoor gekozen worden om de trainingen over een langere periode te verdelen. Je kunt hier meer lezen over de minder intensieve trajecten.