- Autisme kan veranderen -

Begin 2016 veranderde mijn kijk op Autisme volledig toen ik voor het eerst Dr Robert Melillo hoorde vertellen wat Autisme eigenlijk is, namelijk een disbalans in de ontwikkeling van de twee hersenhelften. Autisme is een neurologische ontwikkelingsstoornis.

Lees meer »

- Dyslexie en de hersenen -

En onderontwikkeling van de linker hersenen wordt bij kinderen meestal eerst zichtbaar in de vorm van academische problemen. Zij hebben moeite met het leren van letters of cijfers, met het rekenen, spellen of lezen of met netjes schrijven. Dit zijn ook de kinderen die mogelijk een diagnose krijgen van dyslexie of dyscalculie.

Lees meer »