Ontwikkelingsmijlpalen

Mijlpalen zijn belangrijk en geven informatie over de hersenontwikkeling. Daarom wordt tijdens de controles op het consultatiebureau gekeken naar de taalontwikkeling en motorische, emotionele en sociale mijlpalen. Afwijkingen van de verwachte mijlpalen geven aan dat de hersenen niet helemaal normaal ontwikkelen.

Het is bijvoorbeeld belangrijk dat een kind goed kruipt voordat het gaat staan en lopen. En als het kind voor de 11e of na de 13e maand loopt is dit een indicatie dat de hersenontwikkeling niet optimaal is.