Welkom bij Brain Body Balance
- Coaching en Training volgens de Melillo Method -

...de website wordt lopend vernieuwd...

 

Brain Body Balance helpt zowel kinderen als volwassenen met leer- en gedragsproblemen, sensorische integratie stoornissen, angst, depressie en stress-gerelateerde klachten.

Daarbij wordt uitgangspunt genomen in de functionele ontwikkelingsneurologie die de normale hersenontwikkeling respecteert door een "bottom-up" benadering toe te passen in onderzoek en behandeling.

Het doel is om onderontwikkelde gebieden en/of netwerken van de hersenen te stimuleren zodat de twee hersenhelften optimaal in balans komen en blijven. Hierdoor kunnen uiteenlopende problemen verholpen of verminderd worden omdat de hersenen een belangrijke rol spelen bij het optimaal functioneren van alles in het lichaam.

- Autisme kan veranderen -

Begin 2016 veranderde mijn kijk op Autisme volledig toen ik voor het eerst Dr Robert Melillo hoorde vertellen wat Autisme eigenlijk is, namelijk een disbalans in de ontwikkeling van de twee hersenhelften. Autisme is een neurologische ontwikkelingsstoornis.

Lees meer »

- Dyslexie en de hersenen -

En onderontwikkeling van de linker hersenen wordt bij kinderen meestal eerst zichtbaar in de vorm van academische problemen. Zij hebben moeite met het leren van letters of cijfers, met het rekenen, spellen of lezen of met netjes schrijven. Dit zijn ook de kinderen die mogelijk een diagnose krijgen van dyslexie of dyscalculie.

Lees meer »