Eyelights

Eyelights kan gebruikt worden om de zwakker functionerende hersenhelft te activeren.

Uit onderzoek blijkt dat kleur ook een diepgaand effect kan hebben op gedrags- en leerproblemen. Bepaalde kleuren kunnen hyperactiviteit verminderen, de aandachtsspanne vergroten en de snelheid en nauwkeurigheid verbeteren.

Eyelights veroorzaakt tevens een globale excitatie van de hersenen, waardoor verhoogde niveaus van neurotransmitters, zoals serotonine en dopamine, ontstaan.