Kinderen

Voor kinderen duurt het programma 3-6 maanden en bestaat uit een uitgebreide intake, onderzoek, verslag en oefenprogramma. De intake kan indien gewenst telefonisch plaatsvinden en zonder het kind erbij. De ouders ontvangen bij de aanmelding voor de Neuro Balans behandeling een aantal vragenlijsten, die zij ingevuld terugsturen uiterlijk een week voor de intake.
Na het onderzoek wordt een uitgebreid verslag met oefenprogramma gemaakt, die vervolgens besproken en doorgenomen wordt met zowel de ouders als het kind.  De ouders kiezen hierna éen van de onderstaande opties voor het behandeltraject:

  • Een intensieve behandeltraject waarbij hun kind éen of meerdere keer per week langs komt voor een Neuro Balans training. Daarnaast moet het kind de rest van de week thuis het oefenprogramma doen.

of

  • De ouders volgen het coaching programma zodat zij voldoende kennis hebben om hun kind (of kinderen) thuis te begeleiden. Het kind doet thuis dagelijks de oefeningen zoals omschreven in het oefenprogramma. Maandelijks komt het kind langs voor een controle en training om de progressie te monitoren en het programma aan te passen aan de vorderingen van het kind. De meeste kinderen boeken vooruitgang in de loop van de eerste 3 maanden, maar soms is het wenselijk om langer door te gaan met de behandeling. Bij extreem slecht functionerende kinderen, bijvoorbeeld met een non-verbale Autisme Spectrum Stoornis, kan het programma een jaar of langer duren. Hoe intensiever de behandeling, des te sneller het resultaat.

De ideale leeftijd is 5-12 jaar omdat de neuroplasticiteit beter benut wordt wanneer het kind actief deelneemt. Het is de bedoeling dat er thuis oefeningen gedaan worden en het is vaak noodzakelijk om een aantal levensstijl factoren aan te passen ter ondersteuning van het programma. De ouders spelen een belangrijke rol in het motiveren en ondersteunen van het kind bij de oefeningen en het aanpassen van de levensstijl.