Cursus voor leerkrachten

Hersenontwikkeling in relatie tot leer- en gedragsstoornissen. Wat zijn de oorzaken en wat kan je als leerkracht doen.
- Een combinatie van theorie en praktische oefeningen. -

Deze cursus heb ik samengesteld op verzoek van een aantal leerkrachten die op zoek waren naar de oorzaken van leer- en gedragsstoornissen zowel als naar praktische handvatten om in de klas toe te kunnen passen.

De cursus geef je een brede kennis van de normale hersenontwikkeling en de relatie tot leer- en gedragsstoornissen. Je leert welke factoren een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van deze stoornissen en wat je daar tegen kan doen.

Je leert een aantal oefeningen waar iedereen baat bij kan hebben, zodat ze in groepsverband gedaan kunnen worden. Deze oefeningen hebben geen invloed op een disbalans in de ontwikkeling van de hersenhelften, maar maken standaard, in min of meer mate, deel uit het Neuro Balans behandelprogramma.