Privacy statement

Brain Body Balance, geregistreerd onder KvK nummer 27346855, gevestigd aan Eikstraat 2A, 2565 MX Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy statement.

Contactgegevens

contact@neuro-balans.nl | Eikstraat 2A, 2565MX Den Haag |  070 - 364 64 15

Verwerking persoonsgegevens

Brain Body Balance verwerkt uw persoonsgegevens en medische gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en het privacy- en dataveiligheidsbeleid. Uw persoonsgegevens en medische gegevens worden schriftelijk en gedeeltelijk digitaal opgeslagen. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. U gaat met de opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door Brain Body Balance te laten uitvoeren. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt

Brain Body Balance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een behandeldossier bij te houden
 • Om afspraken te beheren
 • Om u telefonisch of per email te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om nota’s te kunnen verwerken
 • Om, met uw instemming, raportages en verslagen te kunnen verstrekken aan derden

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens geven wij alleen door aan derden wanneer dit wenselijk is voor de verlening van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, zal dit vooraf aan u worden gevraagd. Brain Body Balance verstrekt uitsluitend met uw toestemming aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die van u zijn opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (Zie hier boven)
 • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen, bij voorkeur door een mail te sturen naar contact@neuro-balans.nl.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek of bezwaar door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs bij te sluiten. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, van ons een reactie op uw verzoek en/of bezwaar.